Gömrük xidmətləri

Malın gömrükxanadan çıxarılıb aparılması və vaxtında mal sahibinə məlumat verilməsi

Malın vaxtlı-vaxtında çatdırılması

Malın gömrükxanadan daşınması və qısa bir müddətdə alıcıya çatdırılması

İxrac lisenziyalarının alınması

Kommersiya sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi və sifarişlərin qeydiyyata alınması.

Kimyəvi məhsulların ixrac edilməsi

Yeni texnologiyadan istifadə edən və təcrübəli personala malik olan Chemical Expert şirkəti rəsmi olaraq 2013-cü ildə Azərbaycanda (Bakıda) fəaliyyətə başlamışdır.

Yuxarıda qeyd olunan kimyəvi maddələrin İrandan Türkiyəyə, Qazaxıstana, Gürcüstana və Rusiyaya ixrac olunması şirkətin fəaliyyət sahəsinə daxildir.

Chemical Expert şirkətinin əməkdaşları yuxarıda qeyd olunan malların İrandan göstərilən ölkələrə ixrac olunmasına hazır olduqlarını bildirirlər.

Bizim şirkətin xidmətlərinə bunlar daxildir:

  • İxrac lisenziyalarının alınması, kommersiya sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi və sifarişlərin qeydiyyata alınması.
  • Malın gömrükxanadan alıcının anbarınadək çatdırılması.
  • Gömrükxana maneələrinin proqnozlaşdırılması, malın ixrac edilməsi və mal sahibinin vaxtlı-vaxtında məlumatlandırılması.
  • Gömrükxana sənədlərinin gömrük tarifləri əsasında rəsmiləşdirilməsi üçün dəqiq kommersiya hesabatlarının aparılması.
  • Malların rəsmiləşdirilməsi prosedurları haqda mal sahibinə gündəlik məlumat verilməsi.
Back to Top